Power Tell 2700 HMI 109713

kr.1.245,00

Trådløs forstærker fastnettelefon PT 2700
Trådløs forstærkertelefon med integreret
teleslynge. +40 dB volumen og 90 dB i ringetonen.
Velegnet til ældre med nedsat syn/ og svagsynet.